שברק דביק תמונה קודמת  © Photo: Elad Bar-David  
 
Ononis pubescens