מרווה ריחנית תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Salvia dominica