דו-פרק חופי תמונה קודמת  © Photo: Sergei Remennik  
 
Cakile maritima