גזר החוף תמונה קודמת  © Photo: Sergei Remennik  
 
Daucus littoralis