גרניון עגול תמונה קודמת  © Photo: Sergei Remennik  
 
Geranium rotundifolium