חלמית גדולה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sergei Remennik  
 
Malva sylvestris