ביקיה תרבותית תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Vicia sativa