אשל מרובע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Tamarix tetragyna