צלף רמון תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Capparis ramonensis