שום לבנבן תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium pallens