ניסנית ירושלמית תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Crepis hierosolymitana