ניסנית ירושלמית תמונה הבאה  © Photo: Yuval Evron  
 
Crepis hierosolymitana