רכפה מזרחית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Shlomit Hyman  
 
Reseda orientalis