אשבל ארצישראלי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Stachys palaestina