שברק ססגוני תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ononis variegata