נזמית הכתמים תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lamium maculatum