נזמית הכתמים תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lamium maculatum