עלקת ארץ-ישראלית תמונה קודמת  © Photo: Tsafrir Pinski  
 
Orobanche palaestina