מניפנית גרוזית תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lallemantia iberica