תריסנית מלולה תמונה קודמת  © Photo: Siko  
 
Clypeola jonthlaspi