דמומית השדה תמונה קודמת  © Photo: Siko  
 
Adonis annua