צייצת קשקשית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Crossidium  squamiferum