מקור-חסידה חלמיתי תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Erodium malacoides