עשנן מטפס תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Fumaria capreolata