צפורנית מצרית תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Silene aegyptiaca