טוריים מצויים תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Diplotaxis erucoides