מיקרובריום דבאל תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Microbryum  davallianum