נוניאה נאה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Nonea melanocarpa