זיף-נוצה ריסני בתרונות רוחמה, 2-2017 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Pennisetum ciliare