מגסטומה זעירה תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Ogastemma  pusillum