מגסטומה זעירה תמונה הבאה  © Photo: Oron Yaakov  
 
Ogastemma  pusillum