שבטבט ענף תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Equisetum ramosissimum