פיסידנס שחוח תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Fissidens  incurvus