צמרורת אהרנברג תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Trichodesma ehrenbergii