יורניה דו-קרנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Johrenia dichotoma