יורניה דו-קרנית הר שקד חרמון , 5-2016 תמונה הבאה  © Photo: Shmuel Mazar  
 
Johrenia dichotoma