אוג הבורסקאים חרמון, 11-2016 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Rhus coriaria