איריס הסרגל הר חורשן תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Iris vartanii