אשבל נמרוד © Photo: Yehuda Marta  
 
Sachys paneiana