לוטוס יהודה הרי ירושלים, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lotus collinus