חלבלוב קטן-פרי תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Euphorbia microsphaera