דורת ארם-צובא ליד עין ארובות, 4-2016 תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Sorghum halepense