שעורת הבולבוסין תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Hordeum bulbosum