אליסון חרוטי חרמון - סיבוב בושרי, 4-2016 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Alyssum szovitsianum