חרחבינה חופית תמונה קודמת  © Photo: Moty Shaham  
 
Eryngium maritimum