טובענית קטומה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Callitriche truncata