זיכריני מופשל © Photo: Erga Aloni  
 
Myosotis refracta