דורית רפה אסף אלי ליבנה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Spergula falax