ישימונית דו-גונית אסף: אלי ליבנה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Volutaria crupinoides