דודא רפואי איסוף: עופרה פרידמן תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Roxana Golan  
 
Mandragora autumnalis